CURIER LEGISLATIV

• Legea nr. 12 din 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.
• Legea nr. 60 din 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
• Legea nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
• Legea nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.
• Legea nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
• Legea nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
• Legea nr. 205 din 2004 privind protecţia animalelor.
• Legea nr. 370 din 2004 pentru alegerea Președintelui României.
• Legea nr. 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
• Legea nr. 33 din 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
• Legea nr. 46 din 2008 - CODUL SILVIC.
• Legea nr. 238 din 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal.
• Legea nr. 171 din 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
• Legea nr. 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic.
• Legea nr. 123 din 2012 privind energia electrică şi gazele naturale.
• O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
• O.U.G. nr. 55 din 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.
• O.U.G. nr. 23 din 2008 privind pescuitul şi acvacultura.
• O.U.G. nr. 34 din 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.
• H.G. nr. 263 din 2001 privind pârtiile şi traseele de schi.
• H.G. nr. 196 din 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor.

© Copyright - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - 2018