ATRIBUŢII

Potrivit Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Decebal" Hunedoara exercită în condiţiile legii atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism după cum urmează:
- execută misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice la nivelul judeţului Hunedoara.
- asigură, în condiţiile legii, paza şi apărarea obiectivelor de importanţă deosebită.
- asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia unor valori importante, precum şi a transporturilor speciale.
- participă la combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional din zona de responsabilitate prin organizarea de acţiuni, independent sau în cooperare cu alte structuri cu atribuţii în domeniu.
- execută, în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice, pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul zonei de responsabilitate.
- execută, în condiţiile legii, misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii ori indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească, au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepsei privative de libertate.
- participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural şi a fondului silvic şi de protecţie a mediului.
- execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea IJJ Hunedoara sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc sau alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale.
- participă în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste produse în zona de responsabilitate.
- efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit art. 214 din Codul de Procedură Penală.
- participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia în zona de responsabilitate.
- participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale tehnologice, de mediu sau complex.
- desfăşoară activităţi de cunoaştere permanentă a situaţiei operative din zona de responsabilitate şi influenţă a acesteia asupra îndeplinirii misiunilor încredinţate.

© Copyright - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - 2018